C# Değişkenler

C#'ta Değişkenler

Bir uygulama veya oyun geliştirirken, sabit verilerin yanı sıra değişebilen veya kullanıcı tarafından belirlenmesi gereken verilere gereksinim duyulur. Bu gereksinim, değişken adı verilen veri türleriyle karşılanır. Örneğin; bir hesap makinesi uygulamasında kullanıcıdan alınan veriler üzerinde işlem yapılması, değişkenler aracılığıyla sağlanır. Daha basit bir örnek vermek gerekirse, kullanıcıdan alınan bir verinin ekrana yazdırılması da değişkenler ile sağlanır. Böylece değişkenler, basit bir konsol uygulamasından hesap makinesine ve bunun gibi birçok uygulama veya oyunda karşımıza çıkan oldukça önemli ve işlek veri türleridir.

 

Değişken Tanımlama

int x;

Yukarıdaki örnekte de görülebileceği üzere, C#'ta değişkenler tanımlanırken önce değişken türü, ardından ise değişkene verdiğimiz ad girilir. Böylece yukarıdaki örnekte int türünde x adında bir değişken tanımlamış olduk.

int x = 10;

Yukarıdaki örnekteki gibi değişkenlere tanımlanırken değer atanabilir. Değişkene tanımlandıktan değer atamak için türünü yazmaya gerek yoktur:

x = 5;

Ayrıca aynı türdeki değişkenleri tek bir satırda tanımlamak da olasıdır:

int x, y, z;
int a = 1, b = 2;

 

C#'ta ilkel veri türleri şunlardır:

Tür Açıklama En küçük değer En büyük değer Örnek kullanım
byte 8 bitlik tam sayıları belirtir. 0 255 byte sayi = 255;
short 16 bitlik tam sayıları belirtir. -32.768 32.767 short sayi = 1000;
int 32 bitlik tam sayıları belirtir. -2.147.483.648 2.147.483.647 int sayi = 5;
float 32 bitlik ondalık sayıları belirtir. -9.223.372.036.854.775.808 9.223.372.036.854.775.807

float sayi = 3.1400;

veya

float sayi = 3.14f;

double 64 bitlik sayıları belirtir. -1.79769313486232e308 1.79769313486232e308

double sayi 3.10;

veya

double sayi 3.1d;

bool "true" (doğru) veya "false" (yanlış) değerlerini belirtir. true, false bool durum = true;
char Tek bir karakteri belirtir. 0 (Unicode) 65535 (Unicode) char harf = 'a';
string Yazı türündeki verileri belirtir. - string yazi = "Bu bir string değişkendir.";
  
21 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın