BAT Komutlarında If-Else Yapısı

Yazılım alanında işlekliği ile önemli bir yeri olan if-else yapıları, programlama dillerinin temel bileşenleri arasında bulunan oldukça işlevli yapılardan biridir. Bu yapı, bize koşullu durumları anlamamız konusunda kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yapı aracılığıyla, bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol edebilir ve bu durumlara göre farklı işlemler yapabiliriz. Örneğin, kullanıcı tarafından girilen bir sayının sıfırdan büyük olup olmadığı koşuluna bakarak bu sayının negatif, pozitif ya da nötr olma durumlarını inceleyebilmemizi if-else yapısı sağlar. Böylece, kullanıcıya girdiği sayıya göre "Bu sayı negatiftir", "Bu sayı pozitiftir" veya bu ikisi de değil ise "Bu sayı nötrdür" çıktılarını verebiliriz.

Oldukça işlek ve önemli olan if-else yapıları, BAT komutlarında da yer almaktadır. Bu özellik, BAT komutlarını kullanarak koşullu durumları kontrol edebilmemize olanak tanır. Bu yapının BAT komutlarındaki biçimi şöyledir:

if (koşul) (koşul doğru ise yapılacaklar) else (koşul doğru değil ise yapılacaklar)

Else yapısının kullanımı isteğe bağlıdır. Koşul doğru ise yapılacakların yanı sıra, yanlış olduğu durumda yapılacakları eklemek tamamen size ve programınızın gereksinimlerine bağlıdır.

If-else yapılarının temellerini öğrendiğimize göre bu konuyu örneklerle pekiştirelim.

BAT

Yukarıdaki örnekte, set/p komutu aracılığıyla sifre değişkenine atamak üzere kullanıcıdan veri aldık. Daha sonra bu değişken istediğimiz 1234 sonucuyla eşleşiyor mu diye bir koşul koştuk. Eğer bu koşul doğru ise Sifre dogru, değil ise de Sifre yanlış çıktısını yazdırdık.

  
19 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın